Kontakt

Här finns våra telefonnummer.

Förskolechef

Gunilla Källmark

Biträdande förskolechef

Maria Ahlgren

Ankaret

Ankaret är en 3 - 5 års avdelning.

Bojen

Bojen är en 1 - 3 års avdelning.

Jollen

Jollen är en 1 års avdelning

Seglet

Seglet är en 3 - 5 års avdelning.

14 augusti 2018