Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Matilda och nås på telefonnummer 018 - 727 51 99.

23 mars 2017