Hemvister

Ett barn utforskar lila färg på ett svart papper

På hemvisterna Bojen och Jollen är barnen 1-3 år.

På hemvisterna Seglet och Ankaret är barnen 3-5 år.

Vi arbetar i blandade lärgrupper där syftet är att barn och pedagoger lär känna varandra över hela förskolan.

16 februari 2017